ไปรษณีย์ไทย ทำสินค้าสูญหาย / เสียหาย ทำอย่างไร ?

 MacPhone - รับซ่อม Mac ทุกรุ่น | รับลงโปรแกรม Mac | รับซ่อม iPad iPhone iPod | แนะนำ Tip mac | จำหน่าย Case Macbook , กระเป๋าMacBook , Accessories สำหรับ Mac

ร้านเปิด อังคาร-เสาร์ 11:00-21:00 | อาทิตย์ 11:00-18:00 | หยุดทุกวันจันทร์ | แผนที่

ไปรษณีย์ไทย ทำสินค้าสูญหาย / เสียหาย

สิ่งที่สำคัญที่สุด

เก็บใบเสร็จรับเงิน ที่มีเลข Track No. (ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน) จนกว่าผู้รับจะได้รับสินค้า.

หน้าตาใบเสร็จเป็นแบบนี้

วิธีตรวจสอบขนส่งสินค้า

กรณีของเสียหาย

- ให้รีบแจ้งที่นำจ่ายทราบภายใน 24ชม. ตั้งแต่เซ็นรับของ

- ถ่ายรูปความเสียหาย (กล่องและสินค้า)

- แจ้งความลงบันทึกประจำวัน สน. ใกล้บ้านท่าน

- ทำตามขั้นตอนการร้องเรียน

กรณีของสูญหาย / ยังไม่ได้รับ

ขั้นตอนติดต่อไปรณีย์ไทย 

• ติดต่อไปรษณีย์ที่นำจ่ายในเขตบ้านท่าน

• นำเลข Track No.+บัตรประชาชน ชื่อตรงกับชื่อผู้รับตามจ่าหน้า ไปยืนให้กับเจ้าหน้าที่ “จุดรับของ” 

(จุดรับของมีไว้สำหรับสินค้าที่ส่งไม่ถึงผู้รับ บ้านปิด,ผู้รับไม่อยู่, ออกใบแจ้ง, อื่นๆ) 

**รับแทนได้กรณีที่มีบัตรประชาชนของผู้รับเท่านั้น หรือ ใบมอบอำนาจ** 

• เจ้าหน้าที่จะทำการเช็คข้อมูล หากมีของเลย ทำการเซ็นรับของ เป็นอันจบ. 

• เจ้าหน้าที่จะมาแจ้งกลับหากในระบบแจ้งว่า มีการเซ็นรับของไปแล้ว หากเรายังไม่ได้รับของจริง ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ายังไม่ได้รับ

เจ้าหน้าที่จะยื่น บัตรประชาชน+เลข Track no. พร้อมปริ้นหน้าตรวจสอบ Track no. ให้เรา

พร้อมบอกให้ไปติดต่อ ฝ่ายนำจ่าย..ต่อไป

• เมื่อไปถึงฝ่ายนำจ่าย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด

หากเจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่ามีผู้เซ็นรับแล้ว (แต่เรายังไม่ได้เซ็นรับ) ขั้นตอนไป "แจ้งความ+ร้องเรียน"

วิธีร้องเรียน

ถ้าหากของสูญหาย/เสียหายจริง ให้ท่านร้องเรียนต่อไปรษณีย์ไทย โดย... 

- ขอชื่อผู้นำจ่ายของของท่านในเวลานั้น เวลานำจ่าย สถานที่ มาด้วย 

- กรอกแบบฟอร์มร้องเรียน ตามหน้าเว็บไซต์ ที่นี่

- หรือกรอกแบบฟอร์ม มีความประสงค์ขอตรวจสอบเหตุการณ์ในครั้งนี้ download 

- แจ้งความลงบันทึกประจำวัน สน. ใกล้บ้านท่าน

อัตราชดใช้ จากไปรษณีย์ไทย

• กรณีของไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์จะตีกลับมายังผู้ส่ง ตามจ่าหน้า (ใช้เวลาประมาณ1เดือนเป็นอย่างน้อย)

• App ตรวจสอบเลข Track No. แบบ EMS & ลงทะเบียน  iPhone,iPad

• เว็บไซต์ตรวจสอบเลข Track No. แบบ EMS & ลงทะเบียน

สิ่งที่ควรทำ ส่งของไปรษณีย์ไทย

• ถ่ายรูปชื่อผู้ส่ง-ผู้รับ ตามจ่าหน้าบนกล่อง ให้ชัดเจน

• ถ่ายรูปใบรับเงิน (Track No.) เก็บไว้จนกว่าของจะถึงมือผู้รับ

ตรวจสอบสถานะ Call Center ไปรษณีย์ไทย "1545"

MacPhone